Shihe pak gjithësinë me tërë këto urtësi..

Oj zemër, po ç’është gjumi, çohu, eja këtyre netëve, Vështroji njëherë yjet e këtyre vetmitare netëve, Shihe pak gjithësinë me tërë këto urtësi, Gjeje Artistin e tyre mysafir atyre netëve…...

Urtësia e bërjes së kurbanit

Kurbani është shprehje e heroizmit, sakrificës dhe bindjes së njeriut në rrugën për fitimin e kënaqësisë së Zotit. Kjo bindje dhe sakrificë është simbolizuar me profetin Ibrahim dhe djalin e tij Isma...

Mbi agjërimin…

1.Kur të shikoni hënën e re, nisni agjërimin e kur ta shihni përsëri hënë e re, ndërpriteni të agjëruarit. 2.Për çdo gjë jepet zekat. Zekati për trupin është agjërimi. 3.Agjërimi është gjysma e durim...

Urtësi e butësi…

Kush posedon butësinë dhe urtësinë, ngado që të shkelë lëshon bukuri, e kujt i janë hequr këto dy veti kudo që të gjendet rri i vetmuar, nga kryelartësia dhe zemërimi s’i afrohet asnjëri. Butësia në ...

Këshillo në fshehtësi!

“Ai që këshillon dikë në fshehtësi, vërtet e ka këshilluar, e ai që këshillon dikë në prani të të tjerëve, vetëm se e ka turpëruar”.

Urtësi…

Prej karakterit të besimtarit, është ecja në rrugën e drejtë. Pjesë e karakterit të dijetarit, është këshilla e mirë dhe urtësia. Prej karakterit të guximtarit, është sakrifica. Karakteri i robit të ...

Fitoi zemrat e njerëzve me dhembshuri!

Abdullah ibn Zubejri (r.a) kishte një parcelë me palma në Medine. Përbri saj, ishte parcela e Muavije ibnu Ebi Sufjanit (r.a), kalifit të myslimanëve asokohe, por që jetonte në kryeqendrën e kalifati...

Të njohim veten!

Një i urtë shkoi te një dijetari moçëm dhe i bëri këto pyetje, për çka mori këto përgjigje të sakta me përjashtim të njërës: -Kush është i pari dhe i fundit në këtë botë? -Zoti, sepse është i përgjit...

Kripa e jetës

Gjithçka që ndodhte në jetën e të riut e bënte të ndihej i pashpresë. Në një nga ato ditë kur shpresa pothuaj po venitej tërësisht, ai vendosi të shkojë tek mësuesi i tij i urtë dhe i mençur. Me të m...