Të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit tjetër!

Ka thënë Profeti (s.a.s): ” Të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit tjetër janë gjashtë:

1. Kur e takon (vëllain) e përshëndet me selam,

2. Nëse të bën ftesë, atëherë përgjigju asaj,

3. Nëse kërkon ta këshillosh atëherë këshilloje,

4. Kur vëllai teshtin dhe thotë, “elhamdulilah (falënderimi i takon Allahut)” ti thuaji, “jerhamukellah (Allahu të mëshiroftë)”,

5. Nëse e kaplon sëmundja, ti vizitoje atë

6 Nëse vdes, përcille xhenazen e tij”. (Sahihu Muslim).

Gëzuar Xhumanë !

Pin It