IDRA: Ja vlerësimi i qytetarëve për institucionet shqiptare

download (1)

Transparenca e institucioneve në Shqipëri mbetet akoma në një gjëndie Kritike. Në bazë të një studjimi të (IDRA-s) për Përceptimin dhe Përvojat e Qytetarëve me Korrupsionin në Shqipëri kanë dalë në përfundimin se Ministria e Mbrojtjes është rëndituar si institucioni më transparent. Por edhe kjo është vlerësuar me një numër të ulët. Ministria Mbrojtjes është vlerësuar me 46 pikë nga 100 maksimumi.

Ndërsa në vend të fundit si institucioni me më pakë trasparencë është vlerësuar Ministria e Shëndetësisë me 35 pikë nga 100.

Gjithashtu në sondazhin e IDRA-s qytetarët pyeteshin edhe për besimin e tyre ndaj institucioneve. Ku edhe këtu është vërejtur një situatë kritike. Sipas sondazhit besimi ndaj tyre ishte shumë i pakët. Edhe këtu është përdorur e njëjta formulë si më sipër me vlerësim nga 0 deri në 100. Nga përgjigjet e qytetarëve Institucioni më I besuar është policia e shtetit me 54 pikë ndërsa më pakë i vlerësuar është Parlamentime 27 pikë. Ndërsa mediat janë vlerësuar me 46 pikë nga 100.

Pin It