Përmbytjet në Shkodër, bashkia: Situata është përkeqësuar

Si rrjedhojë e rreshjeve të shiut ditën e djeshme, në mbarë territorin e Shqipërisë  situata u përkeqësua, sidomos në  qarkun e Shkodrës. Shkarkimet nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit në total kanë përmbytur 1850 ha tokë.

Sipas bashkisë në Njësinë Administrative Dajç janë përmbytur 450 ha tokë. Niveli i ujit në këtë njësi ka pësuar rritje dhe ka tendencë rritjeje në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa kalimi bëhet i mundur me mjete të larta.

Nga përmbytjet janë dëmtuar kultura foragjere, jonxhe, bimë dekorative etj.

Në zonën e Zadrimës, në fshatin Shirq janë të bllokuara nga uji 17 familje. Kërkohet të ndërhyhet për lartësimin e argjinaturës së Pentarit afërsisht në 300 m gjatësi.

Ndërsa në Njësinë Administrative Ana e Malit janë përmbytur 1200 ha tokë, nga këto 850 ha janë me kultura bujqësore.

Gjithashtu në njësinë ad. Ana e Malit ujësjellsi Oblika1 si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit . Bashkia Shkodër me anë të dy mjeteve autobotë ka bërë dhe po bën furnizimin e banorëve me ujë të pijshëm.

Në njësinë administrative Bërdicë janë mbi 130 ha tokë e përmbytur.

Në njësinë administrative Gur i Zi  konstatohet fenomeni i erozionit në tokat bujqësore.Vazhdon gërryerja e tokës në fshatin Juban, në afërsi të Malit të Vukatanës.

Në njësinë administrative Rrethina , në fshatin  Zues janë të përmbytura 70 Ha tokë nga të cilat 10 Ha ndodhen poshtë fshatit Zues dhe 60 Ha tokë e këtij fshati në fushën e Oblikës. Edhe në zonën e Livadheve kanë filluar të shfaqen probleme , ku ka shtim të sipërfaqes së ujit dhe po iu afrohet banesave. Situata në terren po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga ana e Bashkisë Shkodër.

Pin It