E pyetën një plak…

E pyetën një plak: Si keni jetuar në kohën tuaj pa teknologji (pa internet, pa smartphone)? Plaku ia ktheu: Ashtu siç ju po jetoni sot pa dashuri, pa sinqeritet, pa respekt, pa njerëzi!