Të shohësh përtej asaj që të ka zënë…

Në një ditë shumë të ftohtë dimri, mbreti dhe këshilltari i tij i preferuar po bënin një shëtitje përgjatë liqenit. Në bisedë e sipër, këshilltari thotë se njeriu mund të bëjë gjithçka për para. Mbre...

E pyetën një plak…

E pyetën një plak: Si keni jetuar në kohën tuaj pa teknologji (pa internet, pa smartphone)? Plaku ia ktheu: Ashtu siç ju po jetoni sot pa dashuri, pa sinqeritet, pa respekt, pa njerëzi!