Namazi i Teravive

Fjala Teravih është shumësi i fjalës arabe “terviha” dhe ka kuptim “të pushosh, apo të qetësohesh”. Gjatë muajit të Ramazanit, pas namazit të jacisë, ulja në teshehud pas çdo katër rekateve është qua...

Një ditë e një myslimani

Nëse do flisnim sesi duhet ta kalojë një ditë të zakonshme një mysliman, duhet ta fillonim nga zgjimi. Në një hadith të transmetuar në dy librat e saktë të haditheve të Buhariut e Muslimit, Profeti (...

Namazi, kënaqësi që s’ka fund…

Përmbajtja e namazit, në marrëdhënien e njeriut me Zotin e vet, ndihet në shkallë e cilësi të ndryshme, sipas horizontit të zemrës e të shpirtit. Namazi, i falur me një zemër të fisme dhe në dashuri ...

Pastërtia, vlerë dhe element i civilizimit Islam

Një nga gjërat që gjithë bota e ka mësuar prej Islamit është pastërtia. Islami i ka kushtuar rëndësi shumë të madhe pastërtisë dhe këtët e vërteton fakti se Allahu pastërtinë, e ka bërë çelës dhe rru...

Besimtarët mysliman festojnë sot Kurban Bajramin

Besimtarët myslimanë festojnë sot festën e Kurban Bajramit. Ceremonia e Bajramit u organizua në Sheshin Skënderbej, ku mijëra besimtarë myslimanë kanë falur namazin e Kurban Bajramit dhe qindra mijër...

NGA VETE JETA – QILIMI

Ishim në namazin e xhumasë. Në të djathtë kisha një të moshuar, ndërsa në të djathtën e t ij kishte një vend bosh. Kur i moshuari u ngrit për të falur farzet, u kthye prapa dhe iu drejtua një të riu 1...