Qeveria, 605 mln lekë borxhe të reja ndaj biznesit

Transporti është sektori qeveritar me detyrimet më të mëdha të krijuara rishtazi ndaj biznesit. Borxhet e këtij sektori janë rritur gjatë katër muajve të parë të vitit 2016, pavarësisht kushtit të Fo...