#UnëMbrojFëmijët

Nis fushata sensibilizuese për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në nivel kombëtar. Tre muaj përpara Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, 1 qershorit, Ministria e Mirëqenies Sociale, në bashkëpunim me ...

MMSR, Mbrojmë fëmijët nga çdo formë e dhunës

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Agjencia  Shtetërore për Mbrojtjen e Fëmijëve, me mbështetjen e partnerëve prezantuan sot një plan mobilizimi për mbrojtjen e fëmijëve nga çdo formë e dhunës. Ky pl...