Komision i posaçëm për institucionet antikorrupsion

Komisioni për reformën në drejtësi ka përgatitur projektligjin për ngritjen e institucioneve antikorrupsion, i cili parashikon themelimin e një komisioni të posaçëm për mirëfunksionimin e reformës në...