MAS ndryshon kriteret për fazën e dytë

Ministria e Arsimit do të ndryshojë kriteret për fazën e dytë të pranimit në universitete. Pas ngërçit të krijuar në fazën e parë MAS ka vendosur të rishikojë ndikimin e lëndëve që maturantët kanë nd...

Udhëzimi i MAS, provimet e maturës brenda 20 ditëve

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka bërë publike datat e provimit me detyrim dhe me zgjedhje të maturës 2016. Provimet do të nisin më 4 qershor dhe do të përfundojnë me 27 qershor. MAS ka miratuar udh...