5 kriteret shtesë si përfitohet pensioni minimal

Rritja e pensioneve është shoqëruar edhe me rritjen e pensionit social, i cili prej 1 korrikut është 7262 lek të reja. Por për ta përfituar këtë pension, ISSH bën me dije se duhet të plotësohen disa ...

Si merret pensioni para se të mbushni moshën

Çdo individ mund të marrë pension pleqërie përpara se të mbushë moshën që kërkon ligji për sigurimet shoqërore. Ligji për sigurimet shoqërore parashikon që mund të merret pensioni i pleqërisë, por me...