1082 vende vakante në administratën shtetërore

Administrata shtetërore planifikon të rekrutojë 1082 persona gjatë vitit 2017. Kaq është numri i vendeve vakante në institucionet shtetërore, pjesë e shërbimit civil. Këshilli i Ministrave miratoi në...

Punësimi, DAP nis rekrutimin e të rinjve studentë

Administrata  ka 1000 vende vakante dhe punësimi i tyre do të kryhet nëpërmjet procedurave të DAP, nëpërmjet aplikimeve online dhe testimeve. Ministrja për Inovacionin dhe Administratën Publike Milen...

Punonjësit e shtetit në testim të detyrueshëm

Këshilli i ministrave ka miratuar një vendim të posaçëm, i cili përcakton procedurat për testimin dhe nëse do të jetë  e nevojëshme, edhe trajnimin e punonjësve të shtetit. Qeveria përmes procesit të...