Rritet numri i bizneseve pasive në vend

Bizneset pasive arritën në 106,439 sipas listës së Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve e cila shënon këto biznese. Zhvillimet tregojnë se rreth gjysma e bizneseve në vend kanë pushuar aktivitetin....

Amnistia fiskale, detyrimet dhe gjobat që falen

Ministria e Financave ka hartuar draftin e ri për amnistinë fiskale. Sipas këtij drafti një pjesë e dytrimeve do të falen plotësisht, ndërsa për pjesën tjetër do të falen gjobat. Kështu do të falen d...

Veprimtaritë në port, licensimi pranë QKB

Bizneset dhe individët që planifikojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e shërbimeve në port duhet të licensohen pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Sipas udhëzimit të ri të dates 8 qershor...