doganat

Dogana “online”

Bizneset do të kenë mundësi të bëjnë “online” deklaratat doganore, pa u paraqitur fizikisht në degët e doganave. “Kjo do të na çojë edhe në shmangien e takimit të drejtpërdrejtë të operatorëve ekonom...