Tatimet, më shumë lehtësira për bizneset

Bizneset do të dënohen më pak për shitjet pa faturë dhe punonjësit e pasiguruar. Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore parashikojnë lehtësimin e dënimeve dhe procedurave të ndryshme për biznese...

Amnistia fiskale, falen gjobat për 100 mijë makina

Ministria e Financave dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë rënë dakord për zbatimin e amnistisë së mjeteve, që parashikon faljen e taksave të papaguara për 100 mijë mjete. Ligji i ri për amnistinë fis...

Kasat, 30% e bizneseve me raportime te pasakta

Numri i bizneseve që raportojnë të dhënat fiskale është rritur, por ende më shumë se 30% e tyre nuk i transmetojnë të dhënat e kasave fiskale pranë adminsitratës tatimore. Numri i kasave që nuk trans...

Konfindustria kërkon rikategorizim të bizneseve

Konfindustria do të kërkojë ndryshimin e mënyrës së kategorizimit të bizneseve në “të vegjël” dhe “të mëdhenj” për Paketën Fiskale 2017. Legjislacioni në fuqi i kategorizon bizneset sipas qarkullimit...